Copyright

Copyright Information

 

If you’d like to use one of our photographs on a personal website, or for any other non-commercial purpose, please ask first. Alternatively, if you have a commercial interest in any of my images, or would like to commission me for a project of your own, please contact us to discuss licensing and fees.

 

Legal Stuff

 

All text and images, unless otherwise noted, are subject to international copyright laws and are the property of Aperturef8.nl. No photograph may be reproduced, downloaded, copied, stored, manipulated, or used in part of a derivative work, without the written permission of Jeroen Slootmaker and Aperturef8.nl. All rights reserved.


 

Copyright Informatie


Indien u één van onze foto’s op een persoonlijke website, of voor enig ander niet-commercieel doeleinde, wilt gebruiken, vraag het alstublieft eerst. Indien uw doeleinde commercieel is of u ons in wilt huren voor een persoonlijk project kunt u contact met ons opnemen ter bespreking van de kosten en/of licenties.


Legaliteit


Alle rechten voorbehouden. Alle tekst en afbeeldingen, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van Aperturef8.nl en vallen onder internationale copyright wetten. Geen van onze foto’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, aangepast en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeroen Slootmaker en Aperturef8.nl.

© Jeroen Slootmaker 2014